23-01-2022
Kto zagra Madonnę?

23-01-2022
Wet Leg coveruje Material Girl

16-01-2022
You Can Dance 2?

16-01-2022
Czy Madonna już ma aktorkę do filmu?

02-01-2022
Tory Lanez pożycza, ale nie pyta o zgodę


DISCLAIMER / WYLĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIWYMAGANIA:
Przeglądrka: CSS3, HTML, Javascript, JQuery, Flash (minimum Mozilla Firefox 3.6, Chrome 5, Safari)
system operacyjny: Windows/Linux
Rozdzielczość: minimum 1024X768


Madonna Online Poland jest niekomercyjym, w żaden sposób nie związanym z Time Warner Company czy też Maverick Records serwisem internetowym poświęconym Madonnie. Jest to serwis tworzony przez fanów jedynie w celu informacyjnym dla innych fanów Madonny i osób zainteresowanych artystką i jej pracą.
Materiały stworzone na potrzeby strony podlegają prawom autorskim (teksty, tłumaczenia tekstów obcojęcznych i elemety graficzne jak: tapety,layout strony).Pozosta3e materia3y umieszczane na stronie mogą być rozpowszechniane w internecie bez zgody Madonna Online Poland.
W celu zasięgnięcia dalszych informacji proszę pisać na adres:
redakcja[at]madonnaonline.plENGLISH VERSION

Madonna Online Poland is a non-commercial site, it is not connected with Time Warner Company or Maverick Records. Madonna fans have created this Internet site to inform other Madonna fans and people interested in the artist and her work.
All materials that have been created only for this site are copyrighted (texts, translations of foreign language texts and graphic elements of the site: desktop wallpapers and the graphic layout of the site). Other materials don't need the agreement of Madonna Online Poland to be presented on other internetsites.
For further information please write to
redakcja[at]madonnaonline.plDEUTSCHE VERSION

Madonna Online Poland ist eine nicht kommerzielle Internetseite, die in keinerlei Weise mit Time Warner Company oder Maverick Records verbunden ist. Es ist eine Madonna-Fanseite, die zu Informationszwecken für Madonnafans und andere Menschen, die sich für Leben und Karriere der Küstlerin interessieren, geschaffen worden ist.
Alle speziell für die Madonna Online Poland vorbereiteten Materialien unterliegen dem Urheberrecht (Texte, Übersetzungen, graphische Elemente der Seite z.B.: Desktopthemes, das graphische Layout der Seite). Alle anderen Materialien dürfen ohne Zustimmung von Madonna Online Poland im Internet verbreitet werden.
Wenn Sie etwas Näheres über die Seite erfahren möchten, dann schicken Sie eine E-mail an die folgende Adresse:
redakcja[at]madonnaonline.pl